Skäckerfjällen

SANYO DIGITAL CAMERA
skäckerfjällen
sno&host_2

Fjälloppet 2018 den 11 augusti. Anmälan öppnar den 15 januari 2018

32 km i mycket vacker fjällterräng från Anjan till Kolåsen. Herr och damklass. www.fjalloppet.com

Fria, Fantastiska Fjäll!

Skäckerfjällen är de orörda, vilda fjällen som fler och fler börjar upptäcka. Få har upptäckt dem med alla som varit där blir betagna. Det finns endast en markerad led över fjällen vilket gör att inte alla vågar besöka dem. Därför ordnar vi olika aktiviteter med guide.
Skidåkning, löpning och vandring.

Vandra tillsammans!

Ett vandringserbjudande för dig som vill vandra med andra.

Kolåsens Fjällhotell erbjuder dagsvandringar med guide i de orörda Skäckerfjällen sommaren 2017
Värdparet Anna & Micke visar sina smultronställen, följ med!

Spring!

Även i år arrangerar vi Fjälloppet som går mellan Anjan och Kolåsen. Dryga tre mil i fantastiskt vacker fjällterräng. Mer information finns på fb Kolåsens Fjällopp och fjalloppet.com 

Vi har löparläger med Malin Ewerlöf 2018. 28/6 – 1/7. En dagstur över Skäckerfjällen finns med. Läs mer under löpning

Veckan efter löparlägret har vi en löpguide stationerad på Kolåsen som tar er med över fjället.

 

Varför just namnet Skäckerfjällen?

Min egen teori är att det är ordet Skäck i betydelse av fläck. En häst som är skäck är fläckig. Skäckerfjällen är fläckiga av snö som ligger kvar året om. Skäckerfjällen, de fläckiga fjällen.

Börja i Kolåsen för att uppleva de orörda Skäckerfjällen. Vi ordnar skjuts både till Storvallen och Anjan. Bo på hotell eller i stuga och gör dagsvandringar eller unna dig en lyxig hotellnatt innan du ger av på en längre vandring i Skäckerfjällen med tält och avsluta den på samma sätt. Vi hämtar dig, vi sätter på bastun och middag och goda drycker kan beställas.

Skäckerfjällets naturreservat är ett imponerande fjällområde som omfattar nästan hela Skäckerfjällsmassivet med omgivande barrskogar. Sammantaget är reservatet variationsrikt med fjäll, myrar och urskogar.

Skäckerfjällen har en storslagen högfjällskaraktär, med branta fjällsidor och stora nivåskillnader. Närheten till norska kusten och dess havsklimat påverkar området och har under årens lopp bidragit till att skapa stora myrområden i de lägre liggande delarna.

Rutsdalen delar fjällmassivet i två delar. På dess sydsida växer frodig granskog, medan motsatta sidan täcks av glesa blandbarrskogar på ett tunt moräntäcke. Från Kolåsen och hotellet ser man rakt in i Rutsdalen. På höger sida sträcker sig Dörsvalens topp. 980 möh. I mitten ringlar den glittrande Rutsälven som sommartid kan få riktigt varmt vatten. På vänstersida ser man kammen, Sockertoppen och Storfjället bort till Gråsjöfjället. Denna utsikt ser man från alla hotellrum som vätter mot väster.

Hela området präglas av samiskt liv och arbete, från gamla lämningar av fångstkulturen till dagens anläggningar. Renskötseln bedrivs av Kalls sameby och förutom små marker i enskild ägo så är hela reservatet åretruntmarker för renbete.Kom ihåg att visa hänsyn mot dem som har naturen som sin arbetsplats. Renarna är särskilt känsliga under kalvningstiden i april-maj och vid förflyttningar för märkning eller slakt. Håll dig på avstånd från renarna så att de inte störs. En splittrad renhjord innebär mycket extraarbete för renskötarna.