Bokningsvillkor

Stugan/rummet får disponera från kl 15.00 ankomstdagen till kl 12.00 avresedagen.

Alla måltider måste förbokas senast dagen innan. Middagen serveras kl. 18.00 och frukosten kl. 09.00. Ev. matallergier eller specialkost måste bokas senast en vecka innan.

Som uthyrare är vi skyldiga att se till att:

 • Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning
 • Stugan/bokningen stämmer med beskrivningen.
 • Du informeras om väsentliga förändringar som rör din bokning

Brist på snö och is i terräng och/eller sjö eller ”dåligt” väder gäller inte för avbokning.

Hotell

Avbokning kan ske kostnadsfritt(en bokningsavgift på 250kr kvarstår dock alltid) fram till kl. 12.00 sju dagar innan ankomst, . Därefter debiteras ni 100% av bokningsvärdet.

Avbeställningsskydd

Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd vid bokningstillfället. Det kostar: 150 kr / person vid hotell/vandrarhemsbokning eller 300 kr / stuga oberoende av vistelselängd. Det innebär att du i vissa fall kan avboka intill dagen före avresa.

Avbeställningsskyddet gäller vid:

 • Dödsfall, sjukdom, eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
 • Det inträffar någon allvarlig händelse utanför din kontroll som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning. Exempelvis eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget ska sändas till oss så fort som möjligt.

Kostnaden för avbeställningsskyddet återbetalas endast vid allvarligare händelser, akut sjukdom eller dödsfall hos dig eller i din närmaste familj. Med närmaste familj avses: äkta hälft/registerad partner, sambo, barn, föräldrar och mor-/farföräldrar.

Övrig info:

 • Du måste vårda stugan/rummet och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Som bokningsansvarig ansvarar du för detta oavsett om du själv bott i stugan/rummet eller inte
 • Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös

För att undvika missförstånd i detta så ber vi dig att anmäla fel och brister i stugan omedelbart till oss så vi kan rätta till dessa på en gång.

Force majeure.

Strejk, lockout, eldsvåda, vattenläckage, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar uthyraren att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.


Sportstugan – Vandrarhem

Avbokning kan ske kostnadsfritt(en bokningsavgift på 250kr kvarstår dock alltid) fram till kl. 12.00 tre dagar före ankomst. Därefter debiteras ni 100 % av bokningsvärdet.

Avbeställningsskydd

Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd vid bokningstillfället. Det kostar: 150 kr / person vid hotell/vandrarhemsbokning eller 300 kr / stuga oberoende av vistelselängd. Det innebär att du i vissa fall kan avboka intill dagen föreavresa.

Avbeställningsskyddet gäller vid:

 • Dödsfall, sjukdom, eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
 • Det inträffar någon allvarlig händelse utanför din kontroll som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning. Exempelvis eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget ska sändas till oss så fort som möjligt.

Kostnaden för avbeställningsskyddet återbetalas endast vid allvarligare händelser, akut sjukdom eller dödsfall hos dig eller i din närmaste familj. Med närmaste familj avses: äkta hälft/registerad partner, sambo, barn, föräldrar och mor-/farföräldrar.

Force majeure.

Strejk, lockout, eldsvåda, vattenläckage, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar uthyraren att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

Övrig info:

 • Du måste vårda stugan/rummet och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Som bokningsansvarig ansvarar du för detta oavsett om du själv bott i stugan/rummet eller inte
 • Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös
 • Du måste städa stugan ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad. Det gäller inte om du har beställt städning eller bor på hotellet..
 • För att undvika missförstånd i detta så ber vi dig att anmäla fel och brister i stugan omedelbart till oss så vi kan rätta till dessa på en gång.

 


Stuga/grupp/paket

Vad gäller om jag vill avboka den stugan/rummen/maten som jag har bokat?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss och vi är skyldiga att bekräfta din avbokning.

Stuga/paket

 • Avbokning kan ske kostnadsfritt(en bokningsavgift på 250kr kvarstår dock alltid)fram till 30 dagar före ankomst. 
 • Vid avbokning mindre än 30 dagar före ankomst debiteras 50 % av bokningsvärdet.
 • Vid avbokning mindre än 14 dagar före ankomst debiteras 100 % av bokningsvärdet.

Grupp

 • Avbokning kan ske kostnadsfritt(en bokningsavgift på 250kr kvarstår dock alltid) fram till 30 dagar före ankomst. 
 • Vid avbokning av hela eller del av bokning mindre än 30 dagar före ankomst debiteras 50 % av hela/del av bokningsvärdet.
 • Vid avbokning mindre än 14 dagar före ankomst debiteras 100 % av bokningsvärdet.

Avbeställningsskydd

Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd vid bokningstillfället. Det kosta: 150 kr / person vid hotell/vandrarhemsbokning eller 300 kr / stuga oberoende av vistelselängd. Det innebär att du i vissa fall kan avboka intill dagen föreavresa.

Avbeställningsskyddet gäller vid:

 • Dödsfall, sjukdom, eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
 • Det inträffar någon allvarlig händelse utanför din kontroll som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning. Exempelvis eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget ska sändas till oss så fort som möjligt.

Kostnaden för avbeställningsskyddet återbetalas endast vid allvarligare händelser, akut sjukdom eller dödsfall hos dig eller i din närmaste familj. Med närmaste familj avses: äkta hälft/registerad partner, sambo, barn, föräldrar och mor-/farföräldrar.

Brist på snö och is i terräng och/eller sjö eller ”dåligt” väder gäller inte för avbokning!

Force majeure.

Strejk, lockout, eldsvåda, vattenläckage, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar uthyraren att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

Övrig info:

 • Du måste vårda stugan/rummet och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Som bokningsansvarig ansvarar du för detta oavsett om du själv bott i stugan/rummet eller inte
 • Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös
 • Du måste städa stugan ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad. Det gäller inte om du har beställt städning eller bor på hotellet..
 • För att undvika missförstånd i detta så ber vi dig att anmäla fel och brister i stugan omedelbart till oss så vi kan rätta till dessa på en gång.